กรุณาเลือกสายเร็วที่สุด ถ้าไม่เข้าใจ กรุณาเลือกอัตโนมัติ